Ga naar hoofdinhoud

Welkom bij

dorpsbelang Buren

De vereniging dorpsbelang Buren is in … opgericht. De vereniging zet zich sinds jaar en dag in voor de leefbaarheid in het dorp en is daardoor een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. De belangrijkste thema’s hebben we vastgelegd in de dorpsagenda (pdf link) die in 2020 in de algemene ledenvergadering is vastgesteld.

We organiseren en ondersteunen verschillende activiteiten (link) in het dorp.
In de zomer de jaarlijkse braderieën en pleinfeesten met live muziek en in oktober (eerste weekend na de tweede dinsdag) de Bure Kermis.

Dorpsbelang ondersteunt het midzomerfeest en het oud- en nieuwfeest ‘Burenrock’ en andere activiteiten voor het dorp. Daarvoor hebben we een vergader- en opslagruimte aan het Vrijewilpad met eigen voorzieningen en evenementenmateriaal.

Lid worden

We zijn trots op het feit dat bijna alle (volwassen) inwoners van Buren lid zijn van onze vereniging. Wil je ook lid worden? Vul dan het machtigingsformulier (link) in. Met een jaarlijkse bijdrage van slechts €7,50 steun je de vele activiteiten van onze vereniging.

Je kunt dan tijdens de jaarlijkse ledenvergadering meepraten en denken over de belangrijke thema’s in ons dorp.

Bestuur

Voorzitter
Joop Brouwer

Secretaris
Fleur Spoelstra-Nankman
info@dorpsbelangburen.nl

Penningmeester
Douwe Molenaar
facturen@dorpsbelangburen.nl

Vice-voorzitter
Anton Spoelstra

Lid
Marijn Oud

Lid
Tahsin Alsaadi

Lid
Susanne Molenaar

Feestcommissie

De feestcommissie bedenkt en organiseert activiteiten voor jong en oud, organiseert de 45+ avond op de Bure Kermis en ondersteunt het bestuur.

Leden van de feestcommissie:
Peter Brouwer
Janine Verbiest
Christian Molenaar
Marieke Brouwer

feestcommissie@dorpsbelangburen.nl

Back To Top
Zoeken